Bạn đang ở : Trang Chủ arrow Hợp Tác arrow Đối Tác arrow Hãng tàu biển MSC

Giải Thưởng

Hãng tàu biển MSC In E-mail
MSC là một trong các hãng tàu container lớn nhất trên thế giới. Viconship là đối tác quan hệ duy nhất của MSC tại Việt Nam. Viconship là tổng đại lý của MSC và từ 2004 đến nay,  Viconship là đối tác liên doanh với MSC tại Việt Nam ( MSC Joint Venture Company.

Website : http://www.mscgva.ch/