Khách truy cập: 1.975.450

Viconship

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

            Kính gửi :  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần container Việt Nam.

Tên giao dịch:   Viet Nam Container shipping joint stock Company  

Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền,TP Hải Phòng

Điện thoại:    (031)3836705                       Fax: (031)3836104

 

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1.      Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc bán: Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS)

Địa chỉ: Số 9 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP HCM

Điện thoại: (08) 9302 428

2.      Tài khoản thực hiện giao dịch:006C-003167                 

3.      Mã chứng khoán: VSC

4.      Mệnh giá : 10.000 đồng ( mười ngàn đồng )

5.      Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 100.000 CP

6.      Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 100.000 CP

7.      Thời gian thực hiện: từ ngày 22/09/2009 đến ngày 19/10/2009.

8.      Số lượng cố phiếu hiện có : 0 (  không cổ phiếu ).

9.      Phương thức giao dịch: Khớp lệnh theo giá thị trường và giao dịch thỏa thuận

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận

- Sở GDCK TP HCM

- Lưu: VT, TCKT

 

Đại diện Công ty

Tổng giám đốc


Nguyễn Việt Hòa

(đã ký)