Khách truy cập: 1.629.052

Viconship

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty CP Container Việt Nam (Mã CK: VSC) thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Ông Nguyễn Văn Tiến- Ủy viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 5/9/2008. Ông Nguyễn Văn Tiến được Tổng giám đốc Công ty phân công phụ trách Cảng Green port, khai thác kho bãi và kỹ thuật vật tư của Công ty kể từ ngày 08/9/2008.