Khách truy cập: 1.630.081

Viconship

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2008

Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã CK: VSC) như sau:

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông


Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)


Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2008


Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2008


Mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt


Tỉ lệ thực hiện: 20 % mệnh giá ( 2000 đồng / 1 cổ phiếu )


Thời gian thưc hiện: 29/8/2008


Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty   

   Chứng khoán nơi Quý cổ đông mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Từ ngày 29/8/2008, làm thủ tục nhận

   cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Container Việt Nam, Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng. Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam, Số 79 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 Quận 4 TP.HCM.


Khi nhận cổ tức đề nghị mang theo chứng minh nhân dân (giấy uỷ quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VSC  vào những ngày 07,08,11/08/2008.