Khách truy cập: 1.589.507

Viconship

CTCP Green DMC khởi công xây dựng trung tâm logistics tại KCN Đình Vũ

 

Giai đoạn 1: Xây dựng diện tích 3 ha bãi container, văn phòng làm việc, các công trình phụ trợ và dự kiến đưa vào khai thác tháng 10 năm 2012.

Giai đoạn 2: Xây dựng diện tích 4 ha bãi container, dự kiến đưa vào khai thác quý I năm 2013.

Giai đoạn 3: Xây dựng 6000 m2 kho hàng hiện đại, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II năm 2013.