Khách truy cập: 1.629.079

Viconship

Ký hợp đồng mua tàu Container ACX HOKUTO

 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã ký hợp đồng mua tàu container ACX HOKUTO, trọng tải 5946 DWT, 338 TEU. Giá mua 2,8 triệu đô la Mỹ.

Dự kiến ngày 28/08/2009 tiến hành nhận bàn giao tàu tại Hải Phòng, trong tháng 09/2009 sẽ đưa tàu vào khai thác.