Khách truy cập: 1.630.112

Viconship

Lấy ý kiến cổ đông tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức

SGDCK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Container Việt Nam (Mã CK: VSC) như sau

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2008
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2008
  • Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 lên 50% vốn điều lệ.
  • Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phần nhận 01 quyền biểu quyết.
  • Thời gian lấy ý kiến và tổng hợp: Từ ngày 02/12/2008 đến ngày 07/12/2008
  • Địa điểm thực hiện: Trụ Sở công ty, số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu  VSC vào những ngày 24, 25, 26/11/2008