Khách truy cập: 1.975.488

Viconship

Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ 2010

ở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức và họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 23, 24/02/2010 thì người bán không được hưởng quyền)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2010

- Lý do và mục đích:

1. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009

- Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1.000 đồng /cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 23/03/2010

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại

Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 23/03/2010 người sở hữu

chứng khoán nhận cổ tức tại:

(1) CTCP Container Việt Nam: Số 11 Võ Thị Sáu, Tp Hải Phòng.

(2) Chi nhánh CTCP Container Việt Nam: Số 39 Nguyễn Trường Tộ,

phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Thời gian và địa điểm tổ chức: Thông báo sau (Dự kiến tổ chức vào ngày

25/03/2010).

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VSC vào những ngày 24, 25, 26/02/2010.