Khách truy cập: 1.629.110

Viconship

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

Công ty CP Container Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (mã CK: VSC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/02/2011 và 16/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2011
  • Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/03/2011
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Khách sạn Habourview, Số 4 Trần Phú, Hải Phòng.
  • Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.
  • Nội dung chính: Thông qua các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam.