Khách truy cập: 1.975.561

Viconship

Nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã CK: VSC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

  • Điều 1:  Dự án kho bãi tại khu công nghiệp Hoà Cầm ( TP Đà Nẵng): Hoàn thành việc xây dựng kho CFS diện tích 1728 m2 trên khu đất 18.900 m2; Triển khai giai đoạn 2 - Xây dựng bãi chứa container trên diện tích đất còn lại của khu đất này, hoàn  thành và đưa vào khai thác vào đầu Quý 4/2008.
  • Điều 2: Dự án đầu tư  tàu chở container: Do tình hình giá tàu trên thị trường vẫn  còn cao, lãi suất vay ngân hàng quá cao làm cho hiệu qủa kinh doanh của dự án thấp; Hội đồng quản trị Quyết định tạm dừng việc đầu tư tàu chở container trong năm 2008.
  • Điều 3: Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty: Hoạt động kinh doanh Quý 2/2008 của Công ty theo đánh giá sơ bộ kết qủa kinh doanh Quý 2/2008 cao hơn Quý 1/2008, Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2008 là 20 %.
  • Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, Phòng ban liên quan thực hiện quyết định này.