Khách truy cập: 1.630.158

Viconship

Thuê đất làm xưởng tại Đình Vũ - Hải Phòng

Công ty cổ phần container Việt Nam được TP Hải Phòng cho thuê 13.208 m2 đất tại  Đình Vũ ,Quận Hải An,TP Hải Phòng, thời  hạn thuê là 50 năm. Ngày 23/9/2008 Công ty đã tiến hành động thổ, san lấp để triển khai xây dựng xưởng sửa chữa container trên khu đất này.