Khách truy cập: 1.975.556

Viconship

Tin tức (Trang chủ)

27/08/2009

Ký hợp đồng mua tàu Container ACX HOKUTO

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã ký hợp đồng mua tàu container ACX HOKUTO, trọng tải 5946 DWT, 338 TEU. Giá mua 2,8 triệu đô la Mỹ.

Xem thêm