Khách truy cập: 1.591.579

Viconship

Viconship tiếp tục trong Top 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương

 

Tạp chí kinh doanh Forbes vừa công bố vào ngày 25/07/2012 danh sách Best Under A Billion bao gồm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có sự tăng trưởng tốt cả về doanh thu và lợi nhuận.

Đây là lần thứ 2 Viconship được lựa chọn vào danh sách này. Năm 2011, Việt Nam có 10 Công ty được lựa chọn vào danh sách này, trong đó có Viconship. Năm nay, số lượng các Công ty Việt Nam được lựa chọn vào danh sách này chỉ còn 8 doanh nghiệp.