Khách truy cập: 7.367.108
Khách Online: 22

Viconship

Tin tức

26/10/2020

VICONSHIP tổ chức khai mạc Kỳ Thi thợ giỏi 2020

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy các chương trình tự đào tạo trong nội bộ VICONSHIP, khuyến khích người lao động học tập và tự rèn luyện để trở thành những người thợ giỏi ...

Xem thêm