Khách truy cập: 7.668.621
Khách Online: 16

Viconship

Cảng biển container

Khai thác cảng là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của VICONSHIP. Từ ngày đầu đưa 01 bến chiều dài 168m và 01 cần cẩu bờ sức cẩu 40T vào khai thác trong tháng 9/2004, đến nay VICONSHIP đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng lớn tại khu vực Hải Phòng như 02 bến chiều dài 350m cảng xanh (GREENPORT), 02 bến chiều dài 400m cảng xanh VIP (VIP GREENPORT).

 

Các đơn vị cung cấp dịch vụ: GREENPORTVIP GREENPORT.