Khách truy cập: 2.267.595

Viconship

Tin tức

29/09/2009

VICONSHIP - Dấu ấn lịch sử

Ngày 29/9/2009 , ngày đánh dấu mốc son trong tiến trình phát triến của Công ty cổ phần Container Việt nam – VICONSHIP : tàu Green star 01 chính thức khởi hành chuyến vận chuyển container đầu tiên Hải phòng – Hongkong .

Xem thêm
27/08/2009

Ký hợp đồng mua tàu Container ACX HOKUTO

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã ký hợp đồng mua tàu container ACX HOKUTO, trọng tải 5946 DWT, 338 TEU. Giá mua 2,8 triệu đô la Mỹ.

Xem thêm