Khách truy cập: 7.668.702
Khách Online: 28

Viconship

Kho hàng

Dịch vụ kho vận và phân phối là hoạt động đã và đang được VICONSHIP tập trung đầu tư phát triển mạnh từ năm 2012. VICONSHIP hiện đang khai thác hệ thống kho lớn tại Hải Phòng, Đà Nẵng với diện tích gần 100.000m2. Hệ thống kho của VICONSHIP có đầy đủ các giấy phép kho CFS, kho ngoại quan... cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng lẻ nhập khẩu, xuất khẩu, ngoại quan, …

Các đơn vị cung cấp dịch vụ: GREEN LOGISTICS CENTERGREENPORTVICONSHIP ĐÀ NẴNG