Khách truy cập: 7.504.879
Khách Online: 22

Viconship

Hoàn tất các giấy tờ để Cảng Greenport tiếp nhận tàu có trọng tải 25.000 DWT giảm tải vào khai thác

Sau một thời gian khảo sát, xem xét đánh giá các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận tàu container có trọng tải 25.000 DWT vào khai thác tại Cảng Greenport. Đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng Hải Việt Nam đã đồng ý cho phép Cảng Greenport tiến hành khai thác các tàu có trọng tải 25.000 DWT giảm tải nhằm nâng cao năng lực khai thác của Cảng. 

Bấm vào đây để xem