Khách truy cập: 1.975.452

Viconship

Nghị quyết hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

 

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Container Việt Nam với tỉ lệ cổ tức là 10% mệnh giá ( 1000 đồng / 1 cổ phần); Thời gian thực hiện trong quý 1/2010.