Khách truy cập: 1.561.657

Viconship

Viconship lần thứ 3 liên tiếp vào Top 200 Doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Tạp chí kinh doanh Forbes vừa công bố vào ngày 31/07/2013 danh sách Best Under A Billion bao gồm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có sự tăng trưởng tốt cả về doanh thu và lợi nhuận.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Viconship được lựa chọn vào danh sách này. Năm 2011, Việt Nam có 10 Công ty được lựa chọn vào danh sách này, trong đó có Viconship, năm 2012 chỉ còn 8 doanh nghiệp ở Việt Nam trong bảng xếp hạng này. Năm nay, Việt Nam có 10 công ty được lựa chọn vào danh sách và Viconship tiếp tục nằm trong danh sách này .