Khách truy cập: 7.367.259
Khách Online: 21

Viconship

VSC khởi động dự án chuyển đổi số

Ngày 20/6, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, mã VSC) và FPT Digital chính thức khởi động Dự án "Tư vấn Xây dựng chiến lược chuyển đổi số tại Viconship". Động thái này cho thấy quyết tâm trở thành công ty cung cấp dịch vụ cảng biển và logistics tầm cỡ quốc tế của Viconship.

VSC được thành lập ngày 27/7/1985, là một trong những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên cung cấp dịch vụ vận chuyển container thời bấy giờ. Năm 2002 Công ty tiến hành cổ phần hóa, tới 2008 chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán VSC.

Trải qua trên 30 năm xây dựng và phát triển, từ một công ty ban đầu, tới nay Viconship đã trở thành công ty cổ phần với hệ thống hoạt động gồm 11 đơn vị - công ty thành viên và 3 công ty liên kết. Viconship đã và đang là một trong những nhà khai thác cảng biển và cung cấp các dịch vụ trong chuỗi cung ứng-logistics chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Hiện nay Viconship đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng lớn tại Hải Phòng, Đà Nẵng...

Ban Lãnh đạo VSC xác định chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm. Lộ trình chuyển đổi số của Viconship được xây dựng trên phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Đây là phương pháp luận của FPT đã thực hiện dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, thông qua kinh nghiệm thực tiễn tại chính FPT cũng như cho rất nhiều khách hàng là đối tác lớn của FPT trên toàn cầu.

FPT Digital Kaizen đảm bảo tính cụ thể, dễ dàng triển khai bao gồm danh mục các sáng kiến số với các chức năng nhằm giải quyết các khó khăn, thách thức xuyên suốt chuỗi giá trị từ cung ứng - sản xuất - phân phối, trong các quy trình nghiệp vụ và tương tác liên phòng ban, các công ty, đơn vị thành viên, công ty liên kết...

Dự án sẽ gồm các hạng mục về khảo sát hiện trạng và xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Bước đầu tiên, FPT Digital sẽ khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ trưởng thành số trên toàn bộ các hoạt động tại Viconship, gồm 06 hạng mục lớn là Chiến lược; Khách hàng; Vận hành; Văn hóa; Công nghệ và Dữ liệu, bao gồm 25 hạng mục con với tổng số 139 tiêu chí. Từ đó xác định biểu đồ định vị mức độ trưởng thành số và định hướng các hạng mục số cần ưu tiên của Viconship.

Tiếp theo, FPT Digital sẽ tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, gồm: Xác định mục tiêu chiến lược chuyển đổi số, xây dựng sáng kiến số khả thi từ đó đưa ra lộ trình Chuyển đổi số Viconship trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Lộ trình này luôn bám sát năng lực và tiềm năng của công ty; Thiết lập cơ cấu Ban Chuyển đổi số và chiến lược phát triển văn hóa số..., đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bàn giao, hướng dẫn và đào tạo thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số.