Khách truy cập: 4.363.694
Khách Online: 22

Viconship

Cảng GREENPORT hoàn tất các công việc tiếp nhận tàu 25.000 DWT giảm tải

Sau 5 tháng triển khai các công việc liên quan, đến ngày 08/10/2019 cảng GREENPORT đã hoàn tất các việc để tiếp nhận tàu 25.000 DWT giảm tải.

/Bấm vào để xem thông tin cảng GREENPORT hoàn tất việc tiếp nhận tàu 25.000dwt giảm tải