Khách truy cập: 5.205.234
Khách Online: 10

Viconship

Cảng GREENPORT hoàn tất việc hoán cải các thiết bị tuyến cầu tàu

Sau nhiều tháng hoán cải các thiết bị tuyến cầu tàu cảng GREENPORT để tiếp nhận các tàu container có ngang 11 rows, ngày 27/8/2019 thiết bị cuối cùng đã được Chi cục Đăng Kiểm 10 cấp giấy phép kiểm định.