Khách truy cập: 2.690.153
Khách Online: 33

Viconship

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 của Công ty CP Container Việt Nam

 Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Viconship công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2019 với kết quả sản xuất kinh doanh lợi nhuận 9 tháng đạt 75,5% kế hoạch cả năm:

Bấm vào đây để xem BCTC Hợp nhất quý III năm 2019 của VSC

Bấm vào đây để xem BCTC Riêng quý III năm 2019 của VSC