Khách truy cập: 2.690.042
Khách Online: 36

Viconship

CBTT Biên bản họp v/v bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty CP Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

CBTT Biên bản họp v/v bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty CP Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Bấm vào để xem Biên bản họp v/v bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.