Khách truy cập: 2.522.616
Khách Online: 16

Viconship

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VSC

  Công ty cổ phần container Việt Nam (VSC) công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VSC như sau:

- Bấm vào đây để xem Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VSC.