Khách truy cập: 5.001.865
Khách Online: 12

Viconship

Công ty cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 500 triệu đồng.

Với tinh thần chung tay cùng nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung của Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) ủng hộ số tiền 500 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp 1 ngày lương của mỗi cán bộ, người lao động và một phần quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.