Khách truy cập: 5.001.820
Khách Online: 12

Viconship

IHP2 cập cảng Viconship lên báo nước ngoài

IHP2 là tuyến dịch vụ mới của hãng tàu Sinokor và Heung-A Line vận chuyển hàng hóa (container) hàng tuần giữa Busan-Incheon-Hong Kong-Haiphong-Hong Kong-Busan. Ngày 26/8/2020 ngay khi chuyến tàu đầu tiên của tuyến mới IHP2 vào cảng GREENPORT của Viconship một bài báo nước ngoài đã đưa tin:

August 26, 2020

“On 20 August Heung-A Line, a Sinokor subsidiary, opened the Incheon-Vietnam Hai Phong 2 (IHP2) service by deploying two 1,000TEU vessels. The weekly service rotation is Busan-Incheon-Hong Kong-Haiphong-Hong Kong-Busan. The first vessel, Lantau Bridge, arrived at the Hanjin Incheon Container Terminal (HJIT) on 24 August and eta GREENPORT, Haiphong Vietnam on 26 August”.

Tại bến cảng GREENPORT, ngày 26/8/2020 Lãnh đạo công ty Viconship và đại diện hãng tàu Sinokor – Heung-A Line đã tổ chức sự kiện đón chuyến tàu đầu tiên LANTAU BRIDGE của tuyến IHP2. Trong bối cảnh đại dịch Covid19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên Thế giới đang ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động trong đó có dịch vụ vận tải/ cảng biển, việc hãng tàu Sinokor – Heung-A Line mở tuyến IHP2 và lựa chọn cảng GREENPORT là sự cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể Lãnh đạo trong ban điều hành Viconship cùng CBCNV cảng GREENPORT đối với việc tiếp thị làm thị trường cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ - năng suất lao động.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Tổng giám đốc tặng hoa đại diện Lãnh đạo Sinokor - Heung-A Line và Thuyền trưởng.

Tàu LANTAU BRIDGE cập cảng làm hàng.

Container đầu tiên của tuyến IHP2 được dỡ lên cảng.