Khách truy cập: 5.205.258
Khách Online: 17

Viconship

Tàu 3.000 TEU giảm tải vào cảng của Viconship

Tàu có sức chở 2.980 TEU với ngang 14 ROWS vào cảng VIP GREENPORT làm hàng an toàn với năng suất 60 move/ giờ