Khách truy cập: 5.205.193
Khách Online: 20

Viconship

Tầu có LOA 176m có sức chở 1.800 TEU vào cảng GREENPORT

  Sau khi hoàn tất các giấy tờ để cảng GREENPORT thuộc VICONSHIP tiếp nhận tầu 25.000 DWT vào làm hàng. Ngày 05/12/2019 tầu có LOA 176m và sức chở 1.800 TEU đã vào cảng GREENPORT làm hàng an toàn với năng suất cao.